Outdoor Eğitimi

bisiklet_kampbozayi

Outdoor eğitimi, doğada yaparak ve yaşayarak edinilen bilgilerlin tümüne verilen isimdir. En kalıcı öğrenme etkinliği olarak kabul edilen yaparak ve yaşayarak öğrenme bireyin doğada düzenlenen çeşitli etkinliklerle öğrenmenin merkezinde yer alması ile gerçekleşir. Okul sınırları içinde verilen eğitimden farklı olarak birey doğanın içinde öğrenirken ayrıca kişisel ve sosyal özelliklerini doğa ile bağlar kurarak geliştirme fırsatına da sahip olmaktadır.

Yapılan birçok araştırma outdoor eğitiminin bireye çok yönlü gelişim sağladığı yönünde bilgiler sunmaktadır. Bunların en başında birlikte iş yapabilme ve güçlü sosyal bağlar kurma becerilerindeki artış gelmektedir. Outdoor eğitimleri ile bireyler çevreleri hakkında daha çok fikir sahibi olmakta, aileleri içinde daha çok sorumluluk almaktadır. Bireyin kişisel geliminde en önemli unsurlardan birisi olan öz güven gelişimi de outdoor eğitimleri sayesinde bireye kolaylıkla kazandırılabilmektedir. Outdoor eğitimleri sırasında birey katıldığı fiziksel etkinliklerle aynı zamanda sağlıkla ilgili olumlu katkılar sağlamaktadır. Keyifli etkinlikler sayesinde birey sağlıklı yaşam için düzenli olarak fiziksel etkinliklere katılma alışkanlıkları kazanmaktadır.

outdoor_egitim

OUTDOOR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Yüksek kalitede outdoor eğitiminde çocuklarımız kaliteli ve keyifli zaman geçirilir, doğaya ve güçlüklere karşı pozitif bir tutum geliştirirler.Doğada verdikleri mücadele onlara  başarma duygusu kazandırır ve kendilerine olan güvenleri artar. Kişisel ve sosyal farkındalık kazanırlar, başkalarının başarılarını ve kendi başarılarını takdir etme duygusu gelişir. Doğal çevre ile kaynaşmaları çevresel bilinçlerini arttırır. Tüketim ve sürdürülebilir gelişim konularının önemini anlarlar. Kendine inanma, inisiyatif alma, sorumluluk ve disiplin duyguları gelişir.